TECHNOLOGIE OSAZOVÁNÍ

Osazování desek plošných spojů

Firma Printed s.r.o. nabízí zákazníkům rychlou službu ručního a strojového osazování vývojových desek plošných spojů.
Ruční a strojní osazování malých sérií provádíme přímo v naší firmě. Jedná se o zakázky, u kterých je potřeba zkrátit čas realizace v cyklu návrhu desky, její výroby a osazení. Máme omezený sklad součástek a jsme jen částečně schopni logisticky zajistit jejich nákup. Pokud zákazník uzná, že zkrácení realizace vývojového záměru má pro něj smysl, musí nám pomoci a již při samotném návrhu potřebné součástky objednat a dodat do naší osazovny. Vývojové prototypové desky osadíme do 5ti dnů i s výrobou plošného spoje.  Tato nabídka platí pro osazení jednoho vývojového kusu.  Zda naše osazovna přijme zakázku k osazení, ještě závisí na dalších faktorech. Osazování je vždy nutno dohodnout s naším příjmem zakázek. Strojní vybavení, které máme, je určeno pro osazování prototypů již od jednoho kusu, ale neumožňuje osazovat velká množství.

Pokud nám některé okolnosti neumožní zakázku na osazování v naší osazovně přijmout, zajistíme osazení ve spolupráci s externí osazovnou.

V rámci osazování v naší osazovně si zhotovíme potřebné šablony pro nanášení past v naší režii. Správnost osazení je kontrolována na poloautomatickém inspekčním zařízení osazených plošných spojů.  Pokud si objednáte osazení většího množství desek, zajistíme jej u české firmy s odpovídajícím strojním vybavením, se kterou máme dobré zkušenosti i po stránce kvality. Dodávka osazeného zboží od externího dodavatele zprostředkovaná firmou Printed je namátkově podrobena kontrole bezchybnosti montáže testem na AOI před odesláním zadavateli.

Cenovou nabídku Vám zpracujeme na základě Vašich technických podkladů - rozpisky součástek, osazovacího plánu DPS, layoutu DPS. Akceptujeme i soubory typu SCH a BRD z široce rozšířeného návrhového software EAGLE od společnosti CADSOFT. Na vaši poptávku vám okamžitě sdělíme cenu plošných spojů a výroby šablony.
Cenu osazení si můžete zjistit z ceníku, ale tato cena platí v případě dohodnuté způsobu osazení v naší osazovně. U externích dodavatelů se může lišit.

Bez závazné objednávky však neposkytujeme podrobné informace o ceně materiálu. Čas ztracený zjišťováním podrobných cen pak chybí našim pracovníkům v možnosti rychle realizovat řádně objednanou zakázku. Proto podrobnou cenu vyhledáme pouze u objednaných zakázek a sdělíme před nákupem součástek. Tato služba musí být výslovně dojednána s naším příjmem zakázek.
Vaše zakázka bude ve výrobě upřednostněna, pokud dokážete potřebný materiál k osazení dodat v průběhu výroby plošného spoje. Náš automat může zpracovávat součástky i ze zcela krátkých pásků. Přesto vyžadujeme určitou rezervu v počtu, nejméně však 10%. Nevyužité součástky vracíme. Po vyrobení DPS, může být plošný spoj, který nečeká na součástky, do třetího dne osazen a odeslán.

Pracoviště osazování jsme zřídili hlavně k osazování desek pro potřeby vývoje a to musí zajistit především. Hledání cen komponentů a jejich nákup, je velký přepych, který si nemůžeme dovolit.

Cenovou nabídku můžeme vypracovat rychle a přesně jen tehdy, jsou-li jednoznačně specifikovány důležité parametry použitých součástek. Chybějící parametry vedou k nejednoznačnostem, mohou ohrozit vyrobitelnost nebo funkčnost finální DPS. Viz vzor rozpisky elektronických součástek. Informaci o cenách za osazení vám poskytne ceník osazování. Ceny vychází z ideálního stavu zadání výrobní dokumentace. Pokud je potřeba něco hledat a případně "domýšlet", tak to zdržuje práci celého kolektivu. Dodejte nám všechna potřebná data a budete mít i cenu podle ceníku.


X