TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBY


PRINTED - společnost s ručením omezeným

sídlo: Českolipská 1449 Mělník - Mlazice

tel.: 315 670 137 fax : 315 671 495 mobil : 602 448 255

E-Mail: printed@printed.cz ; simka.printed@seznam.cz

DIČ CZ46710311


V čele společnosti stojí tři jednatelé - majitelé

Jaromír Šimka mobil : +420 602 448 255

Hana Šimková mobil : +420 777 657 976

Jana Rejzlová Šimková mobil : +420 604 935 471

Příjem zakázek zajišťuje paní Ilona Svobodová 315 670 137, +420 774 990 385


Statutárním zástupcem firmy je pan Jaromír Šimka. Ekonomickou a pracovně-právní agendu zpracovává paní Jana Rejzlová Šimková, obchodní činnost zajišťuje paní Ilona Svobodová. Společnost byla založena v roce 1991 a hlavním předmětem podnikání je návrh, výroba a osazování desek plošných spojů. Pro tuto činnost vlastní firma výrobní objekt v Mělníce a kompletní výrobní zařízení pro výrobu jednostranných, oboustranných a vícevrstvých desek plošných spojů s prokovenými otvory fotogalvanickou cestou. Jsme vybaveni i pro osazování plošných spojů.

Firma má 22 stálých pracovníků.

Provozní doba je od 7.30 do 16.00 hod.


DEFINICE POJMŮ     

KONSTRUKČNÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

TECHNOLOGICKÁ ČÁST     

KONTROLA A ZKOUŠENÍ

ZÁVĚR


X