TPV - ZÁVĚR


Technické podmínky výroby vychází z letitých zkušeností s výrobou plošných spojů a spolupráce se zákazníky. Najít správné řešení výrobního postupu je věcí výrobce podle jeho znalostí, schopností a strojního vybavení. Výrobu lze normovat, kontrolovat a stanovit přesné technologické postupy.

Neexistuje však jednotná norma na formu zadávacích podkladů, které předává zákazník výrobci. Přitom má téměř každý zákazník osobitý rukopis a co jeden považuje za standart, druhý za mimořádnost.  Umíme převádět data  ze všech návrhových systémů, v tom není problém. Ale každý převod je vlastně zásah do dat zákazníka. A stačí jedna clonka vygenerovaná v jiných jednotkách než ostatní a na filmu může zmizet celý vodič, nebo naopak vznikne zkrat, který může vypadat tak, že do motivu patří. Co na desce je, nebo není v pořádku, ví jen konstruktér desky.

Problém je s potisky. EAGLE je generuje automaticky, ale chce ho zákazník? Pokud není výslovně objednán, tak potisk neděláme. A přesto se najdou zákazníci, kteří považují to co je v datech EAGLE za zadání a zlobí se, že potisk nebyl proveden. To platí i obráceně,
Dalším problémem jsou zákaznické vrstvy vysokých čísel s důležitým údaji pro výrobce. Pokud příprava výroby nezobrazí všechny vrstvy, tak jejich význam nemusí ani zaregistrovat a je z toho opět vadný výrobek.
Ono se v každém návrhovém systému najde specifikum, které je potřeba pohlídat.
Výroba se zrychluje a i příprava dat pracuje v určitém časovém režimu. V práci ji pomáhají různé pomocné SW a makra v CAM 350 v9.51 a příprava u dobře navržené desky trvá třeba jen 15 minut. Ale automatické zpracování nepochopí všechny zákaznické zvyklosti a prostě je vynechá. 
Proto máme daleko raději data zaslaná zákazníkem ve formátu GERBER 274X. Zde není co řešit. Je velmi důležité při zadání zvážit i to, zda zadání bude správně pochopeno.

Technické podmínky výroby firmy PRINTED s.r.o. by měly pomoci především ke zlepšení kontaktu mezi námi jako výrobcem a  zákazníkem. Nejde jen o to, co se umí, ale hlavně o to aby vše bylo správně pochopeno a bylo také vyrobeno ke spokojenosti zadavatele.


Za PRINTED s.r.o. zpracoval:


Šimka Jaromír - jednatel společnosti

V Mělníce dne: 10.9.2008

Edit: 5.4.2013

Edit: 15.5.2020

Edit: 30.12.2021

X