TESTOVÁNÍ

Elektrický test

Elektrický test neosazených vícevrstvých  desek se provádí v průběhu výroby před nanesením nepájivé masky a po jejím tepelném vytvrzení.  Všechny vícevrstvé PCB vyrobené společností PRINTED musí být zkontrolovány testerem s "létajícími sondami".
Test desek se provádí na zkraty a přerušení z netlistu. To je důležité, protože pouze E-test detekuje krátké spojení a přerušené vodiče. Zjištěná vada deska obvodu je opravena, nebo označena.
Každá výrobní šarže desky s plošnými spoji je jednorázový proces a E-test musí být proveden pokaždé. Automatická optická kontrola (AOI)

Automatizovaná optická inspekce (AOI) je automatická vizuální kontrola výroby desek s plošnými spoji, kde kamera autonomně skenuje testovanou desku z hlediska  poruchy (například chybějící komponenty) i kvalitativních vad.
Obvykle se používá ve výrobním procesu, protože se jedná o bezkontaktní zkušební metodu. To zaručuje vysokou spolehlivost vícevrstvých desek plošných spojů.
Je to zvláště důležité pro následující oblasti použití:

  • Porušení šířky čáry
  • Mezerové porušení
  • Přebytečná měď
  • Chybějící pad
  • Zkraty

Výhodou testu AOI

V závislosti na vizuálních metodách lze test AOI použít k detekci mnoha povrchových defektů, jako jsou přerušení, zkraty, nesprávné komponenty, chybějící komponenty atd.

                                                                         

X