PŘÍPRAVA DAT

Při přípravě dat urychluje práci zadání ve formátu GERBER 274-X. 
Vrstvy musí být označeny správně, protože klasické vícevrstvé desky fungují při elektrickém testování stejně, i když je pořadí vnitřních vrstev přehozeno. 
Ani rozlišení příponou souboru není zárukou, že se vrstvy správně složí. 
Dlouhé názvy vrstev zaberou celé zobrazovací pole prohlížeče a k jejich přehození může dojít. 
Nesprávně složená deska sice funguje, ale může mít jiné vlastnosti. 
Je prokázáno, že co se dá přehodit, tak se spolehlivě přehodí. 
Jednoznačně nejjednodušší jsou krátké názvy číslované v pořadí vrstev tak jak je deska složena. TOP; IN1; IN2; IN3; IN4; BOTT. Podle těchto názvů je pak snadné nazvat i vrtačky se slepými dírami, například TOP-N1, IN3-BOTT a pod. 
Rovnat vrtací programy do desky porovnáváním na obrazovce počítače není to nejlepší řešení.

Dále je vhodné předepsat sílu izolačních vrstev mezi vnitřními vrstvami. Pokud není zadáno jinak, vyrábí se čtyřvrstvé desky přilaminováním Cu folie na vrstvu IN1-IN2 z mat. FR4 o síle 1 mm a prepreg o síle 0,3 mm. Po laminování je výsledná síla 1,55 mm.

Šestivrstvé desky mají vrstvy IN1-IN2 a IN3-IN4 z mat. RF4 síly 0,4 mm. Prepregy mají sílu 0,3 mm. Deska má po laminaci sílu 1,65 mm.

Osmivrstvé desky mají vrstvy IN1-IN2, IN3-IN4 a IN5-IN6 vyrobeny z mat. FR4 0,2 mm. Jsou prokládány prepregy o síle 0,3 mm. Výsledná síla plošného spoje je 1,75 mm.

V naší nabídce jsou desky do 12ti vrstev, máme zkušenosti i s 26ti vrstvými.

Všechny tloušťky je však možno odlišně předepsat. Jsme schopni vyhovět zákazníkům i v různých specialitách. Například vlaminovat vnitřní vrstvu o síle 500 µm.

Cu folii na vrstvu TOP a BOTT nabízíme v tloušťkách 18, 35 a 105 µm. V základním provedení používáme folii 35 µm.

X