E-SHOP


Jak si mohu objednat DPS a OSAZENÍ?

Vstupte do ceníku. Ukáže Vám, co nabízíme a kolik to stojí .


1) Myší si klikněte na lištu s nápisy "Výroba plošných spojů, Výroba šablony, Osazování, nebo Prototyp". Rozvine se vám ceník ovládaný touto lištou a v pravé části obrazu tabulka "Parametry výrobku". Tabulka obsahuje výpis zvolených parametrů desky.
2) Ceník je přednastaven na základní provedení desky "S2". Písmeno "S" je zkratka od slova strana a číslo udává počet vodivých stran. Zeleně zbarvená a orámovaná barevná tlačítka ukazují, které parametry jsou do výpočtu zapojené. Světlá tlačítka umožňují volbu parametrů a tmavě šedá nelze u daného výrobku zvolit. Volba talčítka se provádí kurzorem myši. Po zvolení se barva změní na zelenou, provede se přepočet ceny a zápis tabulky "Parametry vvýrobku".
3) Tabulka také umožňuje rychlou orientaci v ceníku. Pokud najedete myší a kliknete na parametr v tabulce, který chcete změnit, ceník se přenastaví na řádek, kde jsou zvolené parametry. Tento řádek je pak první nahoře na obrazovce.
4) Konfigurátor nabízí u některých tlačítek obrazové a textové nápovědy. Zobrazování je však možno vypnout.


5) Pečlivě vyplňte své požadavky na DPS, než je vložíte do košíku tlačítkem „Přidat do košíku“.
6) Před objednáním vás ceník vyzve k nahrání potřebných souborů (Gerber File / BOM / Pick & Place File). Před objednáním tato data nahrajte do jednoho souboru. Po zkontrolování můžete stisknout tlačítko „Objednat“ a tím je vaše objednávka provedena. Z Printedu se vám vrátí potvrzení objednávky a ceny zboží obsažené v košíku.
7) Můžete využít možnosti přihlášení do našeho E-obchodu. Přihlášení vám umožňuje přístup do archivu vašich zakázek. Přihlášeným zákazníkům se po zvolení tlačítka "
Opakovaná" výroba ukáže celý archiv vašich zakázek se všemi parametry. K nim jsou u nás uložena výrobní data. Stačí zvolenou DPS vyhledat, vložit údaj o požadovaném termínu dokončení a počtu kusů a dát do košíku. Vaše desky jsou chráněny vaším přístupovým heslem a jiní se k nim nemohou dostat. Nový ceník zajišťuje kontinuitu archivů z předchozích konfigurátorů.  Zakázky archivujeme od roku 2003.  Pro první zakázku  se však nemusíte přihlašovat, DPS dodáme i bez přihlášení.
8) Máte-li zájem o výrobu šablony, pokračujte v ceníku i v časti VÝROBA ŠABLONY
9) Námi vyrobené desky vám rádi osadíme v naší osazovně. Ceník vám nabídne informace i o cenách osazování. 
10) Seznamte se i s kategorií PROTOTYP, která vám nabízí výrobu desky, planžety i osazení za jednotnou cenu.11) Ceník je přímo napojen na řízení výroby. Zakázka na novou výrobu je nejprve zpracována v přípravě dat a s potřebnými výrobními podklady je vrácena na příjem zakázek k zahájení výroby. Výroba opakované zakázky od přihlášeného zákazníka se dává do výroby přímo a příprava dat se neúčtuje. Průběh zakázek výrobou je řízen zákaznickým SW Zakázky.  SW Zakázky zná všechna naše pracoviště a jejich kapacitu. Také zná, kterými pracovišti musí objednaný typ desky projít. Z nově vložené zakázky do výroby si podle počtu objednaných kusů vypočítá čas potřebný na projítí desek jednotlivými pracovišti. Druhý rozhodný údaj je čas požadovaného dokončení. SW Zakázky novou zakázku zařadí na první místo před ostatní zakázky a ty všechny se posunou po časové ose dolů. Pokud se některá z odsunutých zakázek dotkne hranice termínu dokončení, tak ji SW Zakázky přesune na první místo. PC provádí přesuny tak dlouho, až jsou všechny zakázky se svým umístěním spokojené. Pokud se počitadlu nepodaří zakázky úspěšně přerovnat, tak ohlásí vzniklý problém operátorovi na příjmu. SW Zakázky uvede, na kterém pracovišti  musí zakázky čekat déle, než je možno připustit z důvodu včasného dokončení. Operátor pak může zajistit časové posílení tohoto pracoviště, aby byl problém vyřešen.
12) Zakázky vpuštěné do výroby se zapisují do tabulky Zakázky. Tabulka je přístupná pouze přihlášenému zákazníkovi, kterému se po vložení svého jedinečného hesla zobrazí tabulka Zakázky pouze s jeho deskami. Ve sloupci "STAV" je uvedeno poslední pracoviště, kde se zakázka právě nachází. Po kliku myší se vám zobrazí tabulka s plánovanými a skutečnými termíny, kdy zakázka prošla pracovištěm. U nedokočených zakázek ukazuje tabulka pravděpodobný průběh dalšími pracovišti a předpokládané dokončení. Termín dokončení se však může posunout, ale překročí termín požadovaného dokončení. SW Zakázky využívá možnost posunout zakázky s delší dobou objednání směrem dolů, pokud je do výroby vložena zakázka s krátkým výrobním termínem.

X