PŘÍPRAVA MATERIÁLU PRO VÍCEVRSTVÉ DPS

Již při stříhání polotovarů vnitřních vrstev je nutno postupovat s ohledem na skladbu laminátu základní tabule. Nevyplatí se zpracovávat různé zbytky, protože může dojít k promíchání polotovarů s obráceně položenou skelnou tkaninou. Důležité je správné pokládání útek / osnova. Podle směru tkaniny v polotovaru vnitřní vrstvy je nutno řezat a pak klást i tkaninu prepregu. Když se poruší správná skladba s ohledem na směr osnovy a útku, tak se deska po laminaci nevratně prohne. V naší výrobě používáme univerzální rozměry vnitřních vrstev. Základní tabule materiálu je beze zbytků a stále stejně rozdělena na stejné polotovary, na které je pak vytvářen vnitřní motiv. I prepreg je stříhán stále stejně, aby nemohlo dojít k záměně.

Nastříhané polotovary z materiálu FR4 je nutno temperovat. Pokud se tato operace vynechá, dochází po laminování vícevrstvé desky k rozměrovým změnám vnitřních vrstev. Při vrtání desky optickou vrtačkou případné odchylky zachytí a vyvrtá otvory ve vnitřních vrstvách správně. 

Nedostatečná temperace se projevuje prohybem finálního výrobku.

X