OSAZOVACÍ AUTOMAT KAYO AL6

S novou vizí Printedu jsme se rozhodli v listopadu roku 2020 pořídit nový osazovací automat KAYO AL6. Našim cílem je plnohodnotně zaštítit celý výrobní proces plošného spoje, od návrhu, výroby až po osazení a to vše pod jednou střechou. Cílem je stát se plnohodnotnou osazovnou s vlastní výrobou plošných spojů. Prototypovou výrobu včetně osazení garantujeme do 5ti pracovních dnů od podání potřebných výrobních podkladů.

S rostoucí poptávkou bylo třeba výrazným způsobem zvýšit naši výrobní rychlost. Dosud jsme disponovali pouze osazovacím automatem s jednou pipetou, tak bylo nutné pořídit stroj s větším počtem pipet. Přes známé s přímými kontakty v Číně jsme se rozhodli pořídit stroj od tamní firmy Beijing Kayo Automation Technology Co. Firma má více než 20 let zkušeností se stroji SMT a její produkty se vyskytují napříč světovými trhy.

KAYO AL6 disponuje osazovací hlavou se 6 pipetami, se kterými lze desku osazovat současně. V krátkosti princip: hlava postupně najede nad automatické podavače součástek, nabere součástky, přejede nad kameru, kde provede optickou kontrolu a zaměření součástky a následně přejede nad desku, kde vše osadí. Oproti 1 pipetovému automatu je to opravdu výrazné zrychlení. Osazovací program se vytváří z pokládačky, která se nahraje v textovém souboru do softwaru Kayo. Následně se musí stroji zaměřit „zlatá deska“ vůči datům z pokládačky, spárovat se součástky, nastavit správné velikosti trysek a může začít osazování. Při každém dalším vložení desky se stroj sám zaměří na zaměřovací body a tím si vyrovná případné odchylky od „zlaté desky“.


Další informace o stroji:
Automat je schopný osazovat součástky od velikosti pouzdra 0402.
Lze nakombinovat velikosti pipet, tak aby vše bylo osazeno v jediném programu.
Pipety jsou schopny udržet i atypicky tvarovanou součástku – např. vyboulené diody.
Automat si poradí se součástky dodaných v kotoučích a v tyčích za pomoci automatických podavačů, střižených pásků za pomoci speciálních podavačů, či v „bonboniérách“.

Maximální tloušťka desky je 3,5 mm.
Nejvyšší možná součástka k osazení je 6,5 mm.


   

X