PHOTOPLOTER EIE RP225 SXTDo září roku 2014 jsme filmy kreslili na photoplotru Crescent 40. Jako nový byl dán do provou v květnu 2001 a od té doby pracoval celkem bez závad. Pak nastala porucha, u které se těžko hledá příčina. Podle své nálady kreslil, nebo nekreslil. Servis se nám snažil pomoci na dálku. Na každou odpověď jsme čekali dva, nebo tři dny, ale plotru se stále malovat nechtělo. Servis nám nabídli, že se pokusí o opravu u nás, ale bez záruky. Za návštěvu požadoval velmi vysokou náhradu, čtvrtinu ceny nového. Tak jsme se rozhodli pro plotr nový. V našem hledáčku bylo již delší dobu zařízení dodávané švýcarskou firmou First EIE SA z řady RP 200. Firma First EIE SA na poptávku reagovala velmi rychle a nabídla zařízení RP 225-SX i s dopravníkem   exponovaných filmů C200 do do vyvolávačky.
Díky příjemnému a rychlému jednání se nám podařilo nový fotoplotr RP 225-SXT dne 1.10. 2014 za pomoci firemního servisu zprovoznit.
Propojením obou strojů vznikla poloautomatická linka na kreslení a vyvolání filmů. Do zásobníku plotru EIE se vloží filmy, do paměti data a plotr se spustí. Z vyvolávačky COLENTA vystupují již hotové filmy.

Technika jde rychle dopředu. Nový plotr je 2x rychlejší, 2x přesnější, ale také 2x dražší než Crescent 40.


X