CPT5161

INKJET TISK NEPÁJIVÉ MASKY STROJEM CPT6151 OD FIRMY MICROCRAFT


Více jak tři dvouletá období výstavy Productroniky  sleduji vývoj strojů pro tisk nepájivé masky. V lednu 2018 jsme uvedli do provozu inkjet na servisní potisky desek od firmy EIE. Tento stroj mi v provozu dokázal, že kdyby bylo něco podobného na masku, bylo by to fajn.  Během doby jsem si vybral tři výrobce a s těmi jsem začal blíže komunikovat.


V roce 2019 nabízely stroje na tisk nepájivé masky firmy Meyer Bayer, Orbotech a Microcraft. Všechny stroje měly vyšší vyvolávací cenu než 3 automobily Tesla. Ale všichni výrobci tiskáren nám poslali tak krásně natištěnou masku na našich vzorcích ze svých strojů, že té nádheře nešlo odolat. Po zvažování všech výhod (nevýhody výrobci ve své nabídce pochopitelně neuváděli) zvítězil stroj od firmy japonské Microcraft. Nabízela jej ve svém portfoliu německá firma SAT z Bad Aiblingu. A tak na Productronice roku 2019 byla na tomto stroji tabulka s nápisem: Prodictronika 2019                   " Zakoupeno firmou PRINTED s.r.o."

 Před nákupem stroje je nutno se rozhodnout o volbě tiskové hlavy a zvolit optimální inkoust. V tomto případě to byl velký problém. Náš InkJet pro tisk nepájivé masky je v Evropě jediný a není se koho optat. Nakonec jsme zvolili doporučenou tiskovou hlavu Konica Minolta 1024i a inkoust od našeho dlouhodobého dodavatele masky anglické firmy Electra.

Stroj tiskne přesně a je zajímavé jak to dělá. Proces by se dal připodobnit k 3D tiskárně. Tisk probíhá ve čtyřech vrstvách. Každá vrstva je při tisku vytvrzována UV lampu.
V první vrstvě si tiskárna ohraničí místa, kam se maska nesmí dostat. Postaví si kolem pájecích bodů a odmaskovaných míst hráze a vytvoří ostrůvky bez masky. Hráz je 150 mikronů široká a 20 mikronů vysoká.

Ve druhé vrstvě kreslí  podle boků spojů 150 mikronů bariéry, kterými zakrývá boky vodičů a ošetřuje hrany spojů.
Ve třetí vrstvě vyplňuje plochu desky maskou v objednané síle. Maska nepřeteče na místa kam nesmí díky hrázím postaveným v první vrstvě.
Čtvrtá vrstva celý povrch uzavírá a tvoří hladinu na nanesené nepájivé masce. UV světlo tuto hladinu vytvrdí.

         Stroj umožňuje selektivní tisk masky. Plochy bez mědi lze nepotiskovat vůbec, nebo jen slabou vrstvou masky z estetických účelů. Na místa, kde je maska potřeba z izolačních důvodů a k ochraně před úrazem el. proudem je maska přidána ve vrstvě podle požadavků konstruktéra DPS. Pokud není uvedeno jinak v objednávce, dáváme standartně na vodiče a měděné plochy 40 mikronů masky.

Selektivní tisk nepájivé masky

  Celý proces inkoustového tisku masky je ohleduplný k životními prostředí. Žádná přebytečná maska se nevymývá do odpadních vod.

 V další vrstvě pak může hned následovat servisní potisk.

Náš běžný zákazník ocení estetický a krásný vzhled povrchu. Při pozorné prohlídce zjistí dokonalé zalití boků a hran spojů nepájivou maskou. Maska je nanášena v síle 27-30 mikronů. Je vystředěna vůči motivu s přesností 70 mikronů.
Jednotlivé desky je možno číslovat, opatřit barkódem a QR kódem v nepájivé masce, nebo potisku.
Ekolog ocení snížení odpadů z výroby DPS. Nepájivá maska se tiskne  jen tam, kde má být. Žádná spotřeba vody, žádné vyvolávání a žádné odpady z mokrých procesů.  
Energetik uvítá 90% úsporu elektrické energie.
Zaměstnanci ocení, že jim odpadá nepříjemná práce s aplikací masky. Desky vloží do tiskátny a za pár sekund je hotovo i s potiskem.
Celá výroba se zkracuje ze dnů na hodiny.

Firmy SAT, Microcraft a Electra nám poskytují všemožnou podporu při uvádění inkjetu do provozu. Na oplátku naše firma poskytuje výrobcům všechny informace, které v průběhu práce zjistíme. Zároveň se všechny poznatky sbírají u našich pracovníků. Firmám jsme slíbili, že budeme zkušenosti s provozem stroje předávat všem, kdo o ně projeví zájem. I vás zveme na prohlídku inkjet CPT6151 v našem provozu. Stačí se předem domluvit na termínu a uvidíte v provozu první stroj tohoto typu v Evropě.

X