ELEKTRICKÉ TESTOVÁNÍV provozu máme 2 stroje Microcraft EMMA ELX6146.
Testery měří vodivost jednotlivých větví na odpor <5 Ω, svody a zkraty mezi vodiči v rozsahu >4,7...21 MΩ. Pokud u vícepvrstvých desek obsahují vnitřní vrstvy motiv s vodiči, jsou elektricky testovány i tyto vnitřní vrstvy. Testovací program je připravován podle dat GERBER v přípravářském SW CAM 350.

X