PŘÍPRAVA PŘED LAMINACÍ


Linka na předúpravu vnitřních vrstev
Vnitřní vrstvy se vytváří vyleptáním vrstev IN1-IN2 a dalších. Správnost vytvoření motivu je kontrolován optickým testerem AOI.

Pro správné spojení pryskyřice s měděným povrchem motivu vnitřních vrstev, prochází tyto vrstvy operací zvanou "černění". Na povrchu mědi  vrstev se vytváří pomocí oxidačního procesu tmavá vrstva oxidů, které zajišťuji správné přilnutí mědi k pryskyřicí prepregu. Oxidovaná vrstva může mít sílu až 3 µm a pokud není kvalitně provedena, může mít vliv na životnost desky a její pozdější ztrátu správné funkce. Více o tomto problému je uvedeno v článku "Prokovení".

Čtyřvrstvé desky se skládají  z prepregů a Cu folie s ohledem na směr útku a osnovy. 

Obdobně se skládají i vícevrstvé desky s tím rozdílem, že vnitřní vrstvy jsou registrovány na kolíky tak, aby motivy na těchto byly umístěny co nejpřesněji. Registrační otvory v deskách se vytváří již při vrtání polotovarů vnitřních vrstev. Kolíky mají rozdílné průměry a jsou umístěny                                                                                        excentricky tak, aby polotovary nebylo možno přehodit.

X