LABORATORNÍ KONTROLY


Celý výrobní proces je monitorován naší laboratoří. Její činnost vychází ze zásad zakotvených v ISO 9001. Certifikát jsme získali 29.10.2003. Provádí kontroly a měření podle časového rozvrhu a zajišťuje pravidelnou údržbu lázní používaných ke zhotovení desek. Řeší a analyzuje příčiny vad a problémů vzniklých ve výrobě. Sleduje výskyt zmetků a zjišťuje jejich příčiny. O všech zjištěních a analýzách vede evidenci v našem sledovacím SW závad. Podle nastavení vyhledávacích parametrů je možno vysledovat, zda se závada již vyskytla a její četnost.

Nedílnou součástí práce laboratoře je ověřování faktických výsledků naší práce. Kromě nedestruktivních zkoušek, jako jsou optické kontroly a výsledky z elektrického testování, jsou velmi důležité zkoušky destruktivní. Zkouší se tak například přilnavost nepájivé masky nebo pevnost laminování vícevrstvých desek. Vhodným nástrojem se deska načne a pak se zkouší, jakou silou a zda je vůbec možné desku roztrhnout. Dělící rovina má pak značnou vypovídací schopnost o průběhu laminace. Další destruktivní zkouškou je zkoušení přilnavosti galvanicky nanesených motivů - vodičů na základní měď. Deska se opakovaně ohýbá ve velkém úhlu. Pokud nepovolí  galvanická měď od základního plátování, je galvanický proces v pořádku.

Stav mědi v otvorech je nutno prověřit metalografickým výbrusem. Výpočet nakovení vychází z teoretických předpokladů, že vše dobře funguje. Výbrusem se zjistí, zda jsou teoretické předpoklady správné a v otvorech je opravdu 20 mikronů mědi. Zkušební výbrusy provádíme nejméně jednou týdne a vždy při vzniku nějakých problémů.


Metalografické výbrusyVýbrus slepého otvoru


Dobré pokoveníVadný otvor

 

 


 


X