NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJE


JAK VÝVOJ ZAŘÍZENÍ PROBÍHÁ?


Firma Printed s.r.o. Vám nabízí kompletní vývoj elektroniky na zakázku. Nabízí také možnost modernizace a optimalizace Vašich stávajících elektronických zařízení pro snížení výrobních a provozních nákladů, zvýšení spolehlivosti, rozšíření funkčnosti apod. Zajištění výše uvedených služeb na jednom pracovišti přináší významné snížení nákladů a zkrácení času nezbytného k realizaci nových produktů. Zvyšuje se tak Vaše konkurenceschopnost při uvádění výrobků na trh.


Vývojový proces se sestává z následujících částí:

  • prvotní kontakt se zákazníkem a porozumění jeho přáním a požadavkům- vyjasnění a odsouhlasení technické specifikace, příp. dalších požadavků
  • vypracování cenové a termínové nabídky
  • návrh hardwaru HW (návrh obvodového řešení, optimální výběr komponentů, schéma zapojení, výpočty a simulace, FMEA)
  • návrh layoutu (návrh desek plošných spojů - 1,2 i vícevrstvých)
  • návrh programového vybavení (software/firmware) pro aplikace na bázi mikroprocesorů a mikrořadičů
  • stavba a testování funkčních prototypů
  • zajištění jednorázové i sériové výroby

Pro účely vypracování cenové a termínové nabídky realizace Vašeho zákaznického produktu je nezbytné technické zadání. Čím přesnější je Vaše technické zadání, tím přesněji lze vypracovat cenovou a termínovou nabídku.

Proces vývoje zákaznického produktu lze smysluplně zahájit jen tehdy, máme-li k dispozici přesné a jednoznačné technické zadání - tzv. technickou specifikaci produktu. Zákazníkům, u nichž vypracování technické specifikace přesahuje rámec jejich možností, nabízíme bezplatně plnou podporu formou konzultací nebo formou vytvoření technické dokumentace, kterou pak zákazník pouze oficiálně potvrdí, aby se mohla stát závazným podkladem k zahájení vývojových prací.

Přípravě technické specifikace je důležité věnovat značnou pozornost ještě před zahájením vývoje. Každá její dodatečná změna během procesu vývoje je zpravidla spojena s nežádoucím navýšením vývojových nákladů a časovou prodlevou. Technickou specifikaci doporučujeme koncipovat stručně, jasně, jednoznačně s maximálním využitím obrázků, grafů, blokových schémat, diagramů apod.


Přímo nezaměstnáváme pracovníky, kteří se věnují této odborné práci. Ale v okruhu našich zákazníků jsou vysoce kvalifikovaní lidé, kteří se zabývají touto činností. My umíme zprostředkovat seznámení zájemců, kteří něco potřebují vyvinout s lidmi, kteří to realizovat umí.Mezi našimi zákazníky jsou technici, specialisté na vymezené oblasti návrhu obvodů. Můžeme zprostředkovat kontakt na špičkového odborníka ve vývoji VF obvodů a na další, kteří se zabývají vývojem přístrojů pro měření a regulaci od laboratorních přístrojů po řízení NC strojů.


X